Máy Ozon khử độc thực phẩm

Máy tạo khí Ozone gia đình


Xem chi tiết

Máy tạo khí Ozone gia đình

1.260.000₫
Máy tạo khí OZONE Model: LinGo 9.1 - 9.6 - 9.9 Chức năng: làm sạch không khí, khử mùi, khử độc rau quả ...
Xem chi tiết
Máy tạo khí Ozone gia đình


Xem chi tiết

Máy tạo khí Ozone gia đình

860.000₫
Máy tạo khí OZONE Model: LinGo 9.1 - 9.6 - 9.9 Chức năng: làm sạch không khí, khử mùi, khử độc rau quả Lượng Ozone sinh...
Xem chi tiết
Máy tạo khí Ozone gia đình


Xem chi tiết

Máy tạo khí Ozone gia đình

1.290.000₫
Máy tạo khí OZONE Model: LinGo 9.1 - 9.6 - 9.9 Chức năng: làm sạch không khí, khử mùi, khử độc rau quả ...
Xem chi tiết