Các sản phẩm máy lọc nước của Linh Ngọc đã được Tổng cục đo lường chất lượng ( Quatest ),Viện Y học và VSMT cấp giấy chứng nhận đảm bảo TCVN.